Brand

Begin februari ontvingen onze voorzitter en penningmeester uit handen van een delegatie van leerlingen van VMBO ’t Schylger Jouw een cheque ter waarde van € 934,00. Dit mooie bedrag werd opgehaald tijdens de kerstmarkt door leerlingen van klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerweg Dienstverlening & Communicatie en Dienstverlening & Productie.

Het is mooi om te constateren dat ook de jeugd onze stichting een warm hart toedraagt. Er wordt wekelijks bergen werk verzet door onze vrijwilligers en een steun in de rug wordt door ons allemaal zeer op prijs gesteld.

We hebben voor het bedrag een vlak en vandiktebank aangeschaft waarmee we gebruikt hout kunnen schuren en schaven. Een welkome aanwinst voor onze vrijwilligers.

Aansluitend werd de groep leerlingen rondgeleid door een aantal bunkers en bij terugkomst wachtte hen in de expositieruimte een versnapering als dank voor hun bijdrage.

Foto: Weekblad De Terschellinger


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors