Brand

Steun het behoud van oorlogserfgoed

Word nu vriend of sponsor van Stichting Bunkerbehoud Terschelling

Terschelling was voor de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog strategisch belangrijk. Onderweg naar Duitsland kwamen veel Engelse vliegtuigen over. Het eiland lag bovendien langs een belangrijke scheepvaartroute. Redenen genoeg om op het eiland twee zware geschutsbatterijen en diverse radarinstallaties te plaatsen. Ook verschenen verschillende stellingen met tientallen bunkers als onderdeel van de Atlantikwall.

Stichting Bunkerbehoud Terschelling stelt zich ten doel om erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, dat op het Waddeneiland Terschelling is achtergebleven, te behouden en publiek toegankelijk te maken. Door herstel en openstelling van een aantal gebouwen en bunkers uit deze periode laten wij de inwoners en bezoekers van het eiland kennismaken met de rijke oorlogshistorie.

Uw steun betekent dat we het bijzondere oorlogserfgoed van Terschelling kunnen bewaren.

Duitse militairen op het voormalige terras hotel van Nouhuys | Würzburg-Riese radar | Tobruk bunker op het duin De Walvis.
Duitse militairen op het voormalige terras hotel van Nouhuys | Wurzburg-Riese radar | Tobruk bunker op het duin bij De Walvis.

Uw voordelen

Dankzij uw steun kunnen we overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog op Terschelling behouden, beheren en tonen aan een breed publiek. Zo voorkomen we dat deze roerige en in grijpende periode in de geschiedenis van dit prachtige Waddeneiland vergeten raakt.
Op de Tigerstelling doen we onderzoek naar en werken we aan de reconstructie van diverse gebeurtenissen en verhalen. Deze willen we u graag vertellen tijdens rondleidingen en laten zien in de expositie in ons bezoekerscentrum. Ook zijn enkele enorme bunkers van binnen te zien en kunt u zelf ontdekkingen doen op het terrein. Voor dit alles hebben we uw steun hard nodig.

Voor vrienden

• Het gehele jaar gratis toegang tot het bezoekerscentrum inclusief een kop koffie. Ook ontvangt u een QR-code waarmee u een vijftal ingerichte bunkers van binnen kunt bekijken. (voor max. 2 personen)
Hiervoor vragen wij u een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 30. Wilt u meer bijdragen vraag dan om een aanmeldingsformulier via info@bunkersterschelling.nl

Voor sponsoren

• Het gehele jaar gratis toegang tot het bezoekerscentrum inclusief een kop koffie. Ook ontvangt u een QR-code waarmee u een vijftal ingerichte bunkers van binnen kunt bekijken. (voor max. 10 personen). Hiervoor vragen wij u een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 100. Wilt u meer bijdragen vraag dan om een aanmeldingsformulier via info@bunkersterschelling.nl

(Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Bunkerbehoud Terschelling ambieert om te worden geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de hieraan gewijde webpagina.

woII-1
Loopgraaf bij de Westbatterij Groene strand | Hollandse soldaten ruimen Duitse mijn 1939.

AANMELDFORMULIER

Vul onderstaand formulier in en steun het behoud van oorlogserfgoed op Terschelling.

  Vriend (€ 30,-)Sponsor (€ 100,-)

  Uw naam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Telefoonnr. (verplicht)

  IBAN bankrekening (verplicht)

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Bunkerbehoud Terschelling om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks het gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven wegens een vrienden- of sponsorbijdrage en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  Door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso gaat u tevens akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Een eenmalige donatie is natuurlijk ook altijd welkom en dat kan via onderstaande QR-Code.

  Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
  sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
  Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
  Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors