Brand

Jaaroverzicht januari t/m juni 2018 

Iedere week stropen tientallen vrijwilligers de mouwen op om in weer en wind de Tigerstelling stukje bij beetje in ere te herstellen. Ook in 2018 is er weer een heleboel werk verzet. In dit deel van het jaaroverzicht 2018 geven wij u graag een beeld van de werkzaamheden en bijzonderheden die het afgelopen half jaar zijn gepasseerd. Per maand wordt een korte omschrijving gegeven van de bijzondere feiten en ontwikkelingen, ondersteund door passend beeldmateriaal. Deel 2, de maanden juli t/m december, zal half januari 2019 worden gepubliceerd.

Mis in het vervolg niets van de werkzaamheden op de Tigerstelling door onze Facebook-pagina te liken. Hierop wordt elke zaterdag een overzicht in tekst en beeld gedeeld van de bijzonderheden van die afgelopen week. 

Januari

In de wintermaanden gaat het werk op de stelling gewoon door.

Begin van het jaar was daar de bijzondere strandvondst. Door duinafslag nabij de Boschplaat kwam er een paravaan tevoorschijn. Dit is een torpedo- of sigaarvormig hol metalen lichaam met vleugels voorzien van een schaar of messen om de kabels van verankerde zeemijnen door te knippen of te snijden, zodat ze boven komen drijven. Inmiddels heeft deze een prominente plek op de stelling gekregen.

De vluchtgang van de Bertha is deze maand definitief dichtgemaakt. Veiligheid boven alles.

Ook is in deze maand de, door Terschellinger visser Tjaard de Wit, opgeviste vliegtuigmotor op de stelling geplaatst, nadat deze eerst grondig is schoongespoten.

Er zijn toekomstvaste verdeelputten geplaatst om van daaruit bunkers, die nog boven de grond moeten komen, van stroom en data te kunnen voorzien. Ook wordt het dak van de Aggregaat bunker zandvrij gemaakt. Bij de G49 en G50 (Rampenfonds) gaan de trapmuren en vluchtgangen opgemetseld worden.

Binnenin de bunkers wordt ook hard gewerkt. De G54 wordt verder ingericht om straks als startpunt te gaan dienen voor de rondleidingen. De Aggregaat bunker heeft stroom binnen en krijgt zijn eerste lichtpunt, de Officieren bunker wordt verder ingericht en onderin de Bertha wordt de archiefruimte ingericht.

Onze jeugdploeg is druk bezig om de G22 van zand te ontdoen en heeft al vele kuubs zand met emmers naar boven gedragen. Daarbij doen zij nog een machtige vondst in de 22. Vermoedelijk een steeds wisselend seinschema van het Funkfeuer (lichtbaken) dat bij deze bunker stond. Puntgaaf, echt heel bijzonder!!

Het bezoekerscentrum krijgt een vlaggenmast en in januari werden de nodige verjaardagen gevierd met overheerlijk gebak.

Februari

Ondanks de winter, veel buitenwerk deze maand. Bosbeheer is in volle gang. Onze gecertificeerde zagers mochten, uiteraard na toestemming van de SBB, verschillende dennen omzagen. Wat versnipperd kon worden werd versnipperd en de snippers zijn een welkome aanvulling om later weer zandgrond of paden mee te bedekken.

De G54 wordt steeds fraaier, nieuw meubilair, mooi hang- en sluitwerk op de raamkozijnen en een prachtige fotowand. Planning is om vanaf 1 april de rondleiding vanuit deze bunker te laten vertrekken.

In de Bertha hangt de eerste verticale kaart achter een glasplaat. Het begin is er! Ook de scheidingswand tussen de Radio- en Fluko-ruimte krijgt vorm.

Er wordt gestart met het verwijderen van de eerste roestlagen van de Udet Boje. Deze maand exact een jaar geleden werd de Udet Boje uit de branding van de Noordzee gered. Ook is er een begin gemaakt met het “bouwrijp” maken van de plek waar de Boje definitief geplaatst gaat worden.

Ook wij doen aan recycling. Vele vierkante meters gebruikte metselstenen worden schoon gebikt en gereedgemaakt voor hergebruik.

Vloerroosters in de Aggregaat bunker worden aangebracht, verlichting brandt er inmiddels volop. Er zijn vele meters kabel, maar ook graafwerk is nodig om alle bunkers van stroom te voorzien en alles wordt gevoed vanuit de kantinebunker (Bezoekerscentrum).

Tussen de G49 en G50 wordt bescherming aangebracht om de diepe openingen af te sluiten. Ook hier geldt veiligheid boven alles. Het metselwerk aan de trapmuren en vluchtgangen gaat gewoon door.

De nieuwe vlag van de Bunkerstichting wappert trots in de mast.

Maart

De weersomstandigheden waren deze maand heel verschillend. Begon de maand met ijzige kou en sneeuw, de maand eindigde in een heerlijk voorjaarszonnetje. Van sneeuwballen gooien tot in het zonnetje koffie drinken.

Er is veel en hard gewerkt. Terreinonderhoud is een van de wekelijks terugkerende werkzaamheden. Groot werk met onze “Appeltaart” (onze graafmachine met dieplepelbak) en paden bedekken met plagsel of snippers. Ook werden weer de nodige takken en bomen versnipperd.

Onverstoorbaar neemt onze jeugdploeg de G22 onderhanden, met als resultaat een lege bunker aan het einde van de maand. Niet getreurd, in de G44 hebben zij al een nieuwe uitdaging gevonden. Ondertussen gaat het ontroesten van de Udet Boje gewoon door.

Vele meters geul en kabel zijn gegraven en gelegd. Met succes. Verschillende bunkers zijn inmiddels aangesloten op stroom en alarm!

De werkzaamheden om en nabij de G49 en G50 vorderen gestaag. Lichtkoepels zijn gemaakt, muren en schoorstenen gemetseld. Ook het terrein eromheen wordt aangepakt.

Bij de Aggregaat bunker is begonnen met het werk aan de overkoepeling van de ingang. De stalen profielen zijn geleverd en de voorbereiding voor het maken van de fundering is gestart.

Rondleidingen gingen, ook in de koude periode, gewoon door. Nog niet vanuit de G54, maar dat duurt niet lang meer. Alle verlichting is nu aangebracht, de inrichting is klaar en er is uitleg gegeven aan de rondleiders hoe de apparatuur in deze nieuwe presentatieruimte werkt.

In de Bertha is de scheidingswand tussen Radio- en Fluko-ruimte gereed. Ook is de tweede verticale glasplaat aangebracht en zijn er nieuwe lichtbakken boven de maquette aangebracht.

Ook deze maand weer de nodige verjaardagen met gebak of de overheerlijke Eilander pofkes.

April

Het voorjaar is begonnen en ook op de Stelling is er deze maand weer hard gewerkt. Ach, onnodig om dit te melden; er wordt continu hard gewerkt door al onze vrijwilligers. 

De bekisting voor de overkapping van de ingang Aggregaat bunker wordt gelegd. Daar omheen wordt er meteen veel aandacht besteed aan het bedekken van het vele zand dat uit deze bunker tevoorschijn is gekomen. Grondwerk is en blijft een terugkerende bezigheid. Het grasmaaien, trappen en bestrating vegen en schoonmaken, maar ook binnenin de bunkers, die in de rondleiding zitten, stofzuigen en opruimen, zijn werkzaamheden die wekelijks terugkeren.

Ook zijn er weer de nodige geulen gegraven voor nieuwe stroom- en data-kabels.

In de Bertha bunker worden de voorbereidingen getroffen voor de horizontale glasplaten die in de Seeburgtisch gaan komen. Ook zijn op de maquette de laatste verfraaiingen aangebracht.

De jeugdploeg gaat ondertussen rustig verder met het leeghalen van de G44, een voormalig vleesopslagbunker, waarin de Duitse Brätwursten hingen te drogen.

Bij de G49 en G50 wordt het steeds mooier. Schoorstenen worden in de camouflage kleuren gezet en het metselwerk nadert zijn einde. Ook het terrein eromheen krijgt vorm.

Vanaf 1 april starten de rondleidingen vanuit de G54. Borden om de weg naar het startpunt te wijzen zijn aangebracht.

Omdat tijdens regenbuien veel grond wegspoelde zijn er voor de Wache bunker grastegels aangebracht. Zwaar werk voor onze trouwe vrijwilligers van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)

De werkzaamheden aan de Udet Boje gaan gewoon door terwijl de definitieve plek zijn vorm begint te krijgen. De stelconplaten zijn gelegd en de houten afscheiding is aangebracht.

Ook deze maand weer de nodige traktaties en tot grote verrassing ook op een zaterdag schalen haring, gesponsord door Vishandel Van Dijk.

4 Mei 

Een aparte vermelding is dat op 4 mei van dit jaar op de Tigerstelling, voor het eerst,  is stilgestaan bij de slachtoffers van de luchtoorlog uit de tweede wereldoorlog. Middels het neerleggen van bloemen bij de 2 monumenten, die staan voor de ingang van het bezoekerscentrum, is namens de vrijwilligers respect betuigd.

Mei

De mei maand is aangebroken en de scholen hebben vakantie. Op de stelling is dit merkbaar door de vele jeugd die, al dan niet met hun ouders, ons de eerste week van mei kwamen helpen. Vele handen maken licht werk. Het voorjaar betekent ook groeizaam weer en op de stelling moet daarom wekelijks vele vierkante meters aan groenbedekking worden gemaaid. Ook zijn er weer vele vierkante meters zand bedekt met zwart plagsel.

Rond de Aggregaat bunker is hard gewerkt. Op het dak werden de schachten leeggehaald en is begonnen met het opmetselen van deze schachten. Ook is het stalen frame, over de ingang van de bunker, geplaatst op de fundering.

In de Bertha is men hard bezig om alles geschilderd en gereed te krijgen voor als de glasplaten komen. Het zandpad vanaf de G54 naar de Bertha is bestraat.

Met de “Appeltaart” zijn op verschillende plaatsen in het duin weer wandelroutes getrokken, o.a. richting de G49 en G50. Hierbij is gestuit op een betonnen schuttersput. Deze heeft nu een definitieve plek gekregen nabij het  funderingsplateau van de Freya radar.

De Udet Boje is deze maand verhuisd naar zijn vaste plek. Dit is een zware klus geweest, waarbij wij door groot materieel zijn geholpen. De Boje is ook gelijk van een stroompunt voorzien, zodat er ook daar met elektrisch gereedschap gewerkt kan worden.

De traliedeur van de Sleutel bunker (G23) is deze maand vervangen door een dichte deur en gelijk voorzien van een elektronisch slot.  

Ook deze maand eindigen wij weer met gebak.

Juni

Juni was een hele drukke werkmaand op de stelling.

Op 9 juni deden wij mee aan de nationale open Bunkerdag. Dit werd een groot succes. Ook Oerol valt in deze maand. Opvallend is dat tijdens de Oerol periode, die dit jaar was van 14 t/m 23 juni, de interesses voor een rondleiding matig zijn, maar dat er wel veel losse kijkers en andere activiteiten plaatsvinden. Zo konden wij ons verheugen op 2 verrassingsconcerten op de stelling. Eentje vond plaats op het grondplateau van de Freya en eentje in de Aggregaat bunker. (zie de foto’s hieronder)  

De ingang van de Aggregaat bunker is deze maand (water) dicht gemaakt en voorzien van een zware stalen kanteldeur. Dit maakte het mogelijk om al een muziekvoorstelling te houden in deze bunker.

In de Centrale Commandoruimte van de Bertha is keihard gewerkt aan de verdere inrichting. De planning voor de levering van de glasplaten is juli. De tafels zijn in gereedheid gebracht en ook het bordes waarop straks de bezoekers over moeten lopen krijgt vorm.

Ook aan de buitenzijde van de Bertha worden de openingen van de luchtinlaat en –uitlaat van nieuwe roosters voorzien. De opgang naar de Tobruk is opgemaakt en daar is het rooster verwijderd.

Het hekwerk naast de bestrate opgang wordt voorzien van een lichtslang zodat het pad ’s avond mooi verlicht kan worden.

Zoals hierboven al gememoreerd was de Open Bunkerdag 2018, op 9 juni, voor ons een groot succes. Boven verwachting veel bezoekers( zowel badgasten als Eilanders) hebben een kijkje genomen op onze Stelling. Onder de bezielende leiding van onze vrijwilligers kregen zij uitvoerig uitleg over en in de verschillende bunkers. Ook is vanaf die dag de, prachtig ingerichte, Officieren bunker opengesteld voor publiek.  

De opgang van de G22 wordt weer opgemetseld en ook gingen de werkzaamheden aan de Udet Boje verder.

Vanzelfsprekend is het wekelijks terugkerende grondwerk, vegen, opruimen en stofzuigen een vast onderdeel van onze werkzaamheden.

Opvallend geen gebak deze maand, dan maar een lekker biertje na afloop van deze geslaagde Bunkerdag.

Zonder de fantastische inzet van al onze vrijwilligers was het onmogelijk geweest om al het bovenstaande te realiseren.  Of het nu de denkers zijn, de doeners, de jonkies, de oudjes, de rondleiders of al die vrijwilligers die in het bezoekerscentrum staan en onze bezoekers van informatie of een kop koffie met appeltaart voorzien.

Zonder hen geen Bunker Museum Terschelling!

Wij zijn dan ook bijzonder trots op al deze onbetaalde krachten. 


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors