Brand

Nieuwsbrief heeft andere naam en redactie

Zaterdag 7 augustus overhandigde de nieuwe redactie van de nieuwsbrief, van het Bunker Museum Terschelling, het eerste exemplaar aan onze voorzitter Jort Spanjer.

Nadat Pia Knop zich de afgelopen jaren voor ons heeft ingezet om vrienden, sponsoren en donateurs van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling, via de 2x per jaar verschenen nieuwsbrief, op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op onze stelling, was het voor haar tijd om het stokje over te dragen. Koen Weterings, Jaap Spits en Peter de Jong hebben de taak op zich genomen om haar werk voort te zetten.

De redactie heeft een aantal veranderingen, met goedkeuring van het bestuur, doorgevoerd. Zo heet de nieuwsbrief vanaf nu Veldpost Tiger met als het toevoeging het editienummer.

Veldpost was en is nog steeds de verzorging van militaire post naar militairen die buiten hun stelling of kazerne (Tigerstelling in dit geval) verblijven, omdat ze met hun eenheid zijn ingezet voor andere activiteiten buiten hun stelling. In de oorlogsjaren was dit op de Tigerstelling ook zo en dienden er verschillende Regimenten op de Tigerstelling. Al die eenheden hadden Veldpost met een eigen, uniek, nummer als toevoeging. In ons geval is dit nummer nu Veldpost Tiger 1 geworden.

De lay-out van de nieuwsbrief heeft ook enkele veranderingen ondergaan en het resultaat mag er zijn. De vormgeving, gemaakt door Koen Weterings, ziet er schitterend uit en de eerste kritieken zijn dan ook lovend.

De Veldpost Tiger verschijnt 2 maal per jaar. Een exemplaar in het voorjaar (2e kwartaal) en een exemplaar in het najaar (4e kwartaal).

Vrienden van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling (voor € 20,00 per jaar bent u vriend van de stichting), sponsoren, donateurs en vrijwilligers ontvangen de Veldpost Tiger via email, post of persoonlijk. Losse exemplaren zullen voor bezoekers, vanaf het najaar, tegen een kleine vergoeding in het bezoekers centrum verkrijgbaar zijn.

Uiteraard kunt u ook de laatste informatie volgen via onze facebookpagina Bunkermuseum Terschelling | Facebook of deze website.


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors