Brand

2020 is inmiddels een maand oud en vooruit kijkend kunnen wij nu al zeggen dat dit een bijzonder jaar voor ons en voor Terschelling gaat worden.

Bijzonder, omdat het in mei van dit jaar 75 jaar geleden is dat Terschelling bevrijd werd van de Duitse bezetter. De feitelijke bevrijding van Terschelling vond pas plaats op 29 mei 1945. Om 13.00 uur arriveerde die dag het Engelse artillerieregiment, ‘De Jaffa Force’ met 60 man en onder commando van Captain R.A. Johnston in de haven van Terschelling.  Captain Johnston was verantwoordelijk voor de ontwapening en evacuatie van de overgebleven, ca. 1200, Duitse bezetters.

De voorbereidingen voor een feestelijk programma op 30 en 31 mei a.s. zijn in volle gang. Er wordt bijna wekelijks druk overlegd over de activiteiten rond de komende bevrijdingsherdenking.

Op de stelling willen wij aandacht schenken aan de zeelieden die in oorlogstijd op zee zijn gebleven en de vreselijke rol die de Duitse U-boten in dat verband hebben gespeeld. Ook zal er aandacht zijn voor de Terschellingers die in de oorlogsjaren in Duitsland te werk zijn gesteld.

Om de tentoonstellingen hierover te kunnen realiseren wordt er keihard gewerkt aan en in de bunkers G35, bekend als de Fourier bunker, en de G61 om deze schoon, droog en ingericht te krijgen.

Overigens is in het bezoekerscentrum de rijk gedocumenteerde uitgave “Vrijheid” te verkrijgen, een boekwerk dat echt de moeite waard is.

Op het hele terrein van de stelling wordt nog steeds hard gewerkt om ruimte en licht te creëren middels het, uiteraard in overleg met SBB, kappen van bomen. De loopgraaf naar de Sleutelbunker gaat ook aangepakt worden. Rond de Wache staan nu betonnen versperringspalen, dat geeft al een heel andere aanblik.

De Bertha is weer bezocht door het ICT college uit Zwolle om de vorderingen voor het aanlichten van de Seeburg-tafels te testen. Dat gaat nu echt de goede kant op.

In januari was er weer een gezellige, prima verzorgde, nieuwjaarsborrel met de vrijwilligers, waarbij Klaas Wagenaar, meer dan terecht, in het zonnetje werd gezet voor al zijn werk aan de Seeburgtisch en in de Fuhrungsraum. Een “Gouden Seeburgtisch” en onze dank. Van harte Klaas het is je gegund.

Helaas zijn er voor ons minder leuke berichten te melden. Enkele van onze bijzonder enthousiaste en zeer actieve jonge vrijwilligers  gaan ons voor korte of langere tijd verlaten. Vanwege afstudeerstages of om zelfs het eiland definitief te verlaten.

We gaan Luc, Koen en Bart node missen. Niet alleen vanwege hun handige handjes, maar het zijn fantastische rondleiders en dat wordt straks een groot gemis. Voor ons achterblijvers vallen er zo wel gaatjes in de bezetting.

Dus als er enthousiaste lezers zijn die het leuk vinden om het verhaal van de Tigerstelling in de rondleidingen te vertellen kom gerust eens langs op zaterdagochtend, jullie zijn van harte welkom !


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors