Brand

Eenmalige donatie

Vanaf nu is het mogelijk om via onderstaand QR code een eenmalige donatie te doen aan de Stichting Bunkerbehoud Terschelling.

Mede dankzij uw donatie kunnen we overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog op Terschelling behouden, beheren en tonen aan een breed publiek.

Zo voorkomen we dat deze roerige en in grijpende periode in de geschiedenis van dit prachtige Waddeneiland vergeten raakt.
Op de Tigerstelling doen we onderzoek naar en werken we aan de reconstructie van diverse gebeurtenissen en verhalen.

Deze willen we u graag vertellen tijdens rondleidingen en laten zien in de expositie in ons bezoekerscentrum.

Voor dit alles hebben we uw steun hard nodig.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors