Brand

In de oorlogsjaren waren de zeestranden langs de kust afgesloten voor het publiek. Stranden werden “Sperrgebiet”. Er werden talloze bunkers langs de kust gebouwd, allerlei obstakels op de stranden aangebracht en mijnen voor de kust gelegd. Alles om een mogelijke invasie vanuit zee tegen te gaan. Als na de oorlog de stranden weer worden opengesteld voor “badgasten en pootjebaders” is het gevaar bepaald nog niet geweken. De in zee gelegde mijnen waren nog lang niet opgeruimd. Ze dreven nog volop in zee en spoelden dan ook her en der langs de kust aan met alle risico’s voor de strand bezoekers. Bij strandovergangen werd er met afschrikwekkende doodskoppen en waarschuwingsborden voor deze levensgevaarlijke dingen gewaarschuwd.

Na verloop van tijd zijn de waarschuwingstekens verdwenen. Maar op de Tiger hebben we er onlangs toch nog eentje een plek kunnen geven. Teunis Spits heeft voor ons twee van deze borden, volledig naar het origineel, vervaardigd en aan het Bunkermuseum geschonken. Onze uitgesproken dank daarvoor het geeft een prachtig stukje tijdsbeeld uit de periode vlak na de oorlog toen ook op Terschelling het strandleven weer langzaam maar zeker op gang kwam.

Dat Teunis nog veel meer moois maakt op het gebied van handgeschilderd vakmanschap kan je zien op zijn website www.futurerelics.nl en facebook.com/futurerelicsnl. Een bezoekje meer dan waard.


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors