Brand

Militaire oefening op Tigerstelling, ook in aangepast vorm, gaat niet door!

Op zaterdag 4 september kwam bericht door dat de militaire oefening, op de Tigerstelling, op dinsdag 7 september is gecanceld. Daarom is de Tigerstellling die dag gewoon open voor bezoekers en zijn er ook rondleidingen!

Op 25 augustus is de onderstaande informatie ontvangen over het aanpassen van de oefening!

De Nederlandse regering heeft op aandragen van Defensie besloten evacuees uit Afghanistan op te vangen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp. De dreigende omstandigheden waarin de evacuees zich in Afghanistan bevonden maken het gebruik van oefenmunitie en pyrotechnische middelen op het oefenterrein Marnewaard ongepast. Geplande oefeningen op het oefenterrein Marnewaard vinden plaats in aangepaste vorm. Dit heeft tot gevolg dat wij een genoodzaakt zijn om een gedeelte van de oefening te schrappen, omdat onze leerdoelen niet meer behaald kunnen worden. Daarnaast moeten wij de deelname van internationale eenheden ook afzeggen.

Specifiek voor Terschelling heeft dit de volgende gevolgen.

Door het wegvallen van eenheden en het schrappen van een gedeelte van de oefening is besloten om de activiteiten op Terschelling in aangepaste (afgeslankte) vorm te laten plaatsvinden.

De activiteiten die nog wel uitgevoerd worden op Terschelling betreffen “verkenningsactiviteiten” door +/- 30 militairen.

De aangepaste/afgeslankte activiteiten 3 t/m 7 september.

Op 3 September zal er sprake zijn een groep van +/- 30 militairen (incl. een aantal wielvoertuigen) die aan wal komen op Terschelling (middels de Rederij Wadden Transport).

Deze militairen zullen in de periode van 3 t/m 5 september verblijven op het terrein van Rijkswaterstaat in de haven van Terschelling en op het ‘Bunkermuseum Terschelling’.

Vanuit hier zullen zij verkenning uitvoeren en voorbereidingen treffen op het ‘Bunkermuseum Terschelling’ (in de nacht van zaterdag op zondag zal een activiteit in samenwerking met de KNRM Terschelling uitgevoerd worden op Vlieland).

De 120 militairen die aan wal zouden gaan op 6 september worden niet overgezet.

De militairen die al aanwezig zijn op Terschelling zullen daar tot en met 7 september blijven en gaan door met hun verkenningsactiviteiten op het ‘Bunkermuseum Terschelling’.

Op 7 september worden de militairen weer overgezet naar het vaste land.

23 augustus 2021

Militairen van 41 Pantsergeniebataljon komen aan wal op Terschelling

Na een bewogen jaar van Corona tot en met inzet, recent naar aanleiding van de watersnoodramp in Limburg, oefenen de genisten van 41 Pantsergeniebataljon gezamenlijk in Noord Nederland.

Genisten van 41 Pantsergeniebataljon zullen als onderdeel van de oefening ‘INDEPENDENT ENGINEER’ van 3 tot en met 7 september oefenen op het eiland Terschelling. De oefening zal bestaan uit verkenningsactiviteiten op het gehele eiland en een scenario op het ‘Bunkermuseum Terschelling’ (op 7 September). Op het hoogtepunt van de oefening zullen 150 Nederlandse, Franse en Belgische militairen aanwezig zijn op Terschelling. Middels deze oefening trainen de genisten in een mooie en uitdagende omgeving hun hoofdtaken als militair.

In samenspraak met de Gemeente Terschelling en de lokale autoriteiten (politie en Staatsbosbeheer) is toestemming verleend voor deze activiteiten. De militairen hebben instructie gekregen om zo min mogelijk tot last te zijn voor de inwoners en de bezoekers van Terschelling. Desalniettemin zal in een vooraf overeengekomen tijdsblok (7 september van 07:30 t/m 13:00) gebruik worden gemaakt van oefenmunitie tijdens het scenario op en rondom ‘Bunkermuseum Terschelling’. Hierbij zal er ook sprake zijn van afzetting en controle op toegang van het ‘Bunkermuseum Terschelling’ en de directe omgeving. De leiding van 41 Pantsergeniebataljon zal in samenwerking met de Gemeente Terschelling en de lokale autoriteiten van het eiland erop toezien dat alles in goede en veilige banen wordt geleid.

Deze activiteiten kunnen voor de inwoners van Terschelling en haar bezoekers op de volgende momenten militairen van 41 Pantsergeniebataljon tegen het lijf kunnen lopen.

  • In de ochtend 3 & 6 September 2021 komen de militairen aan wal met hun materieel in de ‘Werkhaven’. Waar zij in de avond van 7 september weer zullen vertrekken;
  • Van 3 September tot en met 7 September zullen er continu militairen aanwezig zijn op ‘Bunkermuseum Terschelling’. Met als hoogtepunt de grote activiteit op 7 September met omstreeks 120 Militairen;
  • Op 6 September zal met behulp van een licht gepantserd militair voertuig door een kleine groep militairen een activiteit worden uitgevoerd op het voormalig schietterrein ‘Noordsvaarder’;
  • Gedurende de gehele periode van 3 September tot en met 7 September zullen er korte verplaatsingen zijn door militairen te voet en met een beperkt aantal voertuigen aan de zuid zijde van het eiland. Deze verplaatsingen vinden zowel overdag als ’s nachts plaats.

41 Pantsergeniebataljon is gelegerd op Legerplaats Oirschot en maakt onderdeel uit van de 13 Lichte Brigade. 41 Pantsergeniebataljon is actief geweest in Afghanistan, Irak, Bosnië en vele andere missiegebieden. Verder geeft het bataljon invulling aan meerdere inzetten in Nederland ter ondersteuning van de lokale overheden. Het meest recente voorbeeld hiervan is de steun als geleverd aan de watersnoodramp in Limburg.

De commandant van 41 Pantsergeniebataljon wil alle betrokken hartelijk bedanken voor deze unieke kans om te oefenen op Terschelling. Hierdoor kunnen wij morgen beter zijn dan vandaag en er klaar voor staan indien nodig, in zowel binnen- als buitenland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 41 Pantsergeniebataljon, sectie communicatie, dhr. Joris van der Zanden, +31402665101, +31623846289 of JJJG.vd.Zanden.01@mindef.nl.

Voor meer informatie over 41 Pantsergeniebataljon kunt u terecht op de Facebook van het bataljon (www.facebook.com/41pantsergeniebataljon/).

Officier Hoofdverantwoordelijk

Kapitein Ing. B.J.R. van Vroenhoven

Voor de informatie van de gemeente Terschelling zie hier: Militaire oefening – Nieuws – T Actueel – Terschelling


Het bunkerproject op Terschelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
sponsors Bunker project Terschelling De volgende personen of bedrijven hebben een donatie gedaan aan Stichting Bunkerbehoud Terschelling:
Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling Donateurs Stichting Bunkerbehoud Terschelling
Copyright 2017- 2024 - Stichting Bunkerbehoud Terschelling | vormgeving sponsors